Bianca

Bianca – Genrerajoja rikkova äänitaiteilija ja -tieteilijä

Hei! Olen Bianca, äänitaiteilija ja -tieteilijä sekä UniikkiÄänen perustaja & liideri. Olen äänenkäytön monipuolinen asiantuntija – laulupedagogi, puhetekniikan opettaja ja ihmisäänen tutkija. Käytän työssäni sekä tieteellisesti tutkittuja että perinteisiä laulunopettajien, puhekouluttajien ja -terapeuttien käyttämiä menetelmiä. Hyödynnän puhekoulutuksissani myös puheanalyysiohjelmia, joilla saadaan objektiivinen ja tieteellinen palaute äänen toiminnasta ja sen kehityskohteista. Olen tutustunut lukuisiin äänenharjoitusmenetelmiin (mm. Estill Voice Training, Lessac, Linklater, Chewing method, Aksenttimetodi) ja pyrin valitsemaan niistä juuri sinun tarpeisiisi sopivat harjoitteet, äänesi ainutlaatuisuutta vaalien. Rakastan haasteita ja haluan ratkoa äänenkäyttöön liittyviä pulmia, sillä nautin siitä, kun saan vapauttaa ääniä soimaan yhä helpommin ja paremmin!

Opetuksen kannalta pidän tärkeänä, että toimin itsekin taiteen parissa: pianon takaa on helppo antaa neuvoja, mutta opettajankin jalat pysyvät maassa, kun pistää välillä itsensä likoon.

Koulutus

Olen valmistunut Lahden konservatoriosta muusikoksi vuonna 2007 sekä Metropolia Ammattikorkeakoulusta musiikkipedagogiksi vuonna 2011 pääaineenani klassinen laulu. Sittemmin suoritin pop/jazz-lauluilmaisun erikoistumisopinnot Metropolia Amk:n pop/jazz-koulutusohjelmassa (2013) sekä olen käynyt säännöllisesti pop/jazz-täydennyskoulutuksissa. Vuonna 2016 valmistuin Tampereen yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenani puhetekniikka ja vokologia (äänitiede). Sivuaineina olen opiskellut Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa mm. draamakasvatuksen perusopinnot, puheviestintää ja musiikkitieteitä. Lisäksi olen käynyt mm. Estill Voice Training -kursseja seuraavasti: Belting Workshop/2014 sekä EVT Level 1-2/2015. Kuulun Laulupedagogit ry:hyn, jossa olen myös ollut hallituksen jäsenenä vuosina 2015-2017 ja varapuheenjohtajana vuosina 2017-2019. Lisäksi kuulun Vokologit ry:hyn. Voit tutustua cv:heni tarkemmin LinkedInissä.

Olen opettanut äänenkäyttöä aloittelijoista ammattilaisiin yli kymmenen vuotta. Yhä useammin luokseni on tullut asiakkaita, jotka ovat eräänlaisessa tienristeyksessä äänensä kanssa. Voi olla, että ääneen ei olla tyytyväisiä tai ääni väsyy tai on jopa lakannut toimimasta. Tai sitten on asiakkaita, jotka ovat aina halunneet laulaa, mutta äänenkäyttö tai nuottiin osuminen on vaikeata. Moni haluaa myös selättää laulumörön, joka on syntynyt esimerkiksi koulun laulukokeesta saadusta ikävästä palautteesta. Tai sitten ei pystytä tuottamaan sellaista saundia, mitä haluttaisiin. Omat taitoni ovatkin parhaimmillaan äänentuoton teknisten ”mysteerien” selvittämisessä sekä eri saundien tuottamisessa, ja olenkin luotsannut useita puhujia ja laulajia helpompaan äänentuottoon. Olen siis eräänlainen ”ääniteknikko”.

Minun kanssani on turha väitellä aiheista ”minulla ei ole lauluääntä” tai ”minun puheääneni vain on tällainen, ei sille voi mitään”. Minä en nimittäin usko tähän yleisesti vallalla olevaan käsitykseen, että ääni olisi pelkästään syntymälahja. Perustan tämän sekä omaan kokemukseeni että tutkimustuloksiin, jotka osoittavat, että laulamaan oppii… [rumpujen päristystä]… laulamalla! Vastaavasti puheääntä voidaan kehittää yllättävän paljon oikeilla harjoitusmetodeilla. Äänenkäytön oppimiseen tarvitaan kuitenkin kärsivällisyyttä, armeliaisuutta ja hyväksyntää itseä ja omaa keskeneräisyyttä kohtaan, sinnikästä harjoittelua, avoimuutta opetukselle ja ennen kaikkea pätevää äänenkäytön ammattilaista luotsaamaan eteenpäin.

Opettajana olen rehellinen ja kannustava. Asioista keskustellaan niiden oikeilla nimillä, mutta kritiikkiä en esitä, ellei minulla ole ratkaisua tarjolla. Kun yrität parhaasi, palkitsen siitä. Silloinkin, kun et onnistu. Jos et kehity ohjeillani, pidän ennen kaikkea itseäni vastuullisena: minun tehtävänäni on löytää sinulle ne välineet, jolla saat äänesi toimimaan. En kuitenkaan tee työtä yksin: kehittyminen äänenkäytössä vaatii sinulta motivaatiota, harjoittelua, oma-aloitteisuutta ja kykyä sietää keskeneräisyyttä. Yrittäminen on tärkeintä, koska vain siten voit saavuttaa jotain. Annan avaimet siihen, miten pääset parempiin tuloksiin, mutta tässä lajissa sinä olet lopulta se, joka tekee työn. Opettajana minä ohjaan oikeaan suuntaan ja annan työvälineet tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Valmennan myös pidemmällä olevia laulajia laulukilpailuihin, koelauluihin ja ammatillisten musiikkioppilaitosten pääsykokeisiin sekä opetan esiintymistä ja tulkintaa. Minulla käykin asiakkaita aloittelijoista ammattilaisiin, ja jokaisella tasolla on omat haasteensa. Vaikka suorastaan rakastan tekniikkaa, niin olen ehdottomasti sitä mieltä, että äänenkäyttö ei ole ainoastaan teknistä kikkailua. Äänenkäytöllä, niin puheella kuin laululla, halutaan ilmaista sanomaa tai ajatuksia. Tekniikka ei ole itsetarkoitus, vaan se antaa meille edellytykset keskittyä ilmaisuun ja tulkintaan. Toisaalta joskus pelkästään ilmaisunhalu saattaa korjata teknisiä ongelmia, eli tekniikan harjoittaminen ei välttämättä olekaan se ainoa ratkaisu äänellisiin ongelmiin. Kokemukseni mm. karaoken MM-kilpailujen Suomen finaalin tuomaristossa sekä musiikkiopistojen laulututkintolautakunnissa antavat minulle perspektiiviä siitä, mihin asioihin raadit kiinnittävät huomiota. Toisaalta olen käynyt lukuisia ilmaisutaidon ja lausunnan koulutuksia, joista olen ammentanut erilaisia esiintymisen ja tulkinnan opettelun menetelmiä oppilailleni. Tällä hetkellä opiskelen yliopistossa draamakasvatuksen perusopintoja, joista olen saanut työkaluja myös opetukseeni ja koulutuksiini. Minulla on myös ollut ilo olla vaikuttamassa joidenkin nuorten laulunharrastajien ammatinvalintaan: tavallisesta harrastuksesta on tullut kipinä hakeutua ammattiopintoihin ja kouluttautua musiikin ammattilaiseksi.

Musiikki

Laulajana sydäntäni on erityisen lähellä näyttämömusiikki, ja olen laulanut monissa oopperaproduktioissa niin kuoron kun solistinkin roolissa. Voit tutustua kyseiseen toimintaani erillisillä taiteilijasivuillani. Rytmimusiikin puolella minua voi kuulla mm. bilebändi ShowCatin keikoilla. Oppilaani puolestaan voivat laulaa mitä vain, mutta parhaimmillani olen popissa, rockissa, soulissa, musikaalissa ja tietenkin klassisessa laulussa. Olen jo pitkään tutkinut eri genrejen vaatimia äänenmuodostustapoja ja eroja sekä opiskellut niitä mm. Estill Voice Training -kursseilla, joten vaihto klassisesta kunnon rokkikiljahteluun sujuu minulta helposti!

Työkokemuksestani

Olen ensimmäiseltä koulutukseltani HSO-sihteeri, ja tein vuosia töitä suuryrityksien myynnissä, markkinoinnissa ja kansainvälisen kaupan parissa ennen siirtymistäni laulun ammattiopintoihin. Nämä vuodet ovat antaneet minulle niin taitoja nykyiseen yritystoimintaani että ymmärrystä siitä, mitä toimistotyöntekijän tai asiakaspalvelijan ääneltä vaaditaan. Tein toimistotyötä vielä jonkin aikaa musiikin opintojeni ohella, mutta vuodesta 2007 alkaen ryhdyin opettamaan laulua yksityisesti omalla toiminimelläni (Bianca Hösli, myöhemmin Laulustudio Bianca). Samaan aikaan aloitin laulun opettamisen kansalais-, työväen- ja musiikkiopistoissa pitkäaikaisena tuntiopettajana ja sijaisuuksia tehden. Toimin edelleen myös ulkopuolisena tutkintolautakunnan jäsenenä mm. Riihimäen musiikkiopistossa. Näiden vuosien aikana olen kohdannut satoja oppilaita, ja jokaisen oppilaan myötä oppinut aina itsekin jotain uutta. Ainakin sen, että ei ole yhtä metodia, joka sopisi kaikille oppilaille, vaan että jokaiselle oppilaalle on löydettävä omat keinot. Laulunopetuksen lisäksi olen opettanut musiikin teoriaa yksityisesti ja kansalaisopistossa ryhmille. Vokologian opintojeni myötä laajensin toimintaani myös puhetekniikan opettamiseen ja äänenkäytön luentoihin sekä koulutuksiin. Olen pitänyt erilaisia ääniergonomialuentoja ja äänikoulutuksia esimerkiksi ammatillisille yhdistyksille ja yrityksille sekä harrasteyhteisöille. Lisäksi olen kouluttanut tulevia laulunopettajia äänitieteen saloihin mm. Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Laulutekniikka – väline tulkintaan ja ilmaisuun

Niin kauan kuin olen opiskellut laulua ja laulupedagogiikkaa, olen ollut kiinnostunut laulutekniikasta ja äänen toiminnasta. Tämä johti lopulta siihen, että tein laulupedagogi-koulutuksen opinnäytetyöni äänen joustavuudesta ja sen kehittämisestä klassisessa laulussa. Äänen joustavuus on tärkeätä toki myös pop/jazz-laulussa, mutta perehdyin opinnäytetyössäni tutkimaan aihetta klassisen äänenmuodostuksen näkökulmasta. Jos haluat tutustua opinnäytetyöhöni, se löytyy osoitteesta:

Koloratuuria kaikille! – Opas äänen joustavuuden kehittämiseen

Kovaa muttei liian korkealta – hyvän huutoäänen resepti

Vokologian opinnoissani perehdyin puolestaan huutamiseen. Kuinka voimistetaan ääntä? Mikä tekee huutoäänestä hyvän? Miksi huutoääntä pitäisi kehittää? Näitä pohdiskellaan ja tutkitaan pro gradu -tutkimuksessani, jonka voit lukea osoitteessa:

Hyvä huutoääni – Eliittiäänenkäyttäjien huutostrategiat ja niiden perkeptuaalinen arviointi