Puhevalmennus

Kaipaatko ääneesi lisää ilmaisuvoimaa sekä luottamusta sen kestävyyteen eri tilanteissa? Itsevarmuutta ja lämpöä huokuva ääni herättää turvallisuuden tunnetta ja hyvää oloa kuulijassa ja edistää siksi luottamuksellisen suhteen rakentumista ja viestin perille viemistä. Omaan äänenkäyttöösi tutustumalla opit tuomaan esille paremmin sen mitä todella haluat sanoa. Soiva ääni on ilmaisun lähtökohta, koska se parantaa mahdollisuuksia käyttää ääntä monipuolisesti. Ilmaisevassa äänessä on vaihtelevuutta niin puhekorkeuden, -voimakkuuden kuin -rytmityksen suhteen. UniikkiÄänen puhevalmennuksessa tutustut omaan ääneesi ja opit käyttämään sitä taloudellisesti ja vivahteikkaasti.

Meillä jokaisella on äänessämme voimavaroja, joita emme vain osaa käyttää haluamallamme tavalla. Moni saattaa luulla syntyneensä tietyn äänen kanssa, mutta tosiasiassa äänenkäyttö on enemmän tai vähemmän opittua ja sitä voidaan parantaa äänikoulutuksella.  Äänenkäytön valmennuksessa opit tekniikoita, joiden avulla voit tuottaa äänen terveesti ja vaikuttaa sen laatuun ja muihin piirteisiin.

ÄÄNENKÄYTÖN VAATIMUKSET TYÖELÄMÄSSÄ

Ääniammatissa toimivat puhuvat työpäivän aikana pitkiä aikoja, usein äänenkäytön kannalta vaativissa olosuhteissa. Ääni väsyy helposti, minkä huomaa hetkellisenä käheytymisenä tai rykimisen tarpeena. Esimerkiksi asiakaspalvelijoilla, opettajilla, näyttelijöillä ja poliitikoilla tarkoituksenmukainen äänenkäyttö ja -huolto sekä kuormitustekijöiden huomioiminen pienentää äänihäiriön riskiä huomattavasti.

Työelämässä ainoa vaatimus äänelle ei ole kestävyys, vaan vaikkapa neuvottelutilanteessa tai myyntitehtävissä myös äänen tulee olla linjassa viestinnän kanssa. Puhevalmennuksessa opit käyttämään ääntäsi vaivattomasti, monipuolisesti ja rasittamatta. Jokainen voi löytää soivan ja miellyttävän äänen sekä itselleen sopivan äänenkäyttötavan – persoonallisuutta unohtamatta.

ÄÄNIVAIKUTELMAT – MITÄ SINÄ HALUAT ÄÄNELLÄSI SANOA?

Puhumisen lähtökohta on aina halu ilmaista, ja välitämme tunteitamme ja ajatuksiamme äänen avulla. Kun kohtaamme puhekumppanimme ensimmäistä kertaa, saatamme kiinnittää huomiota ääneen jopa kielellistä viestiä enemmän. Kun ääni toimii, viesti menee paremmin perille. UniikkiÄänen puhevalmennuksissa huomioidaan myös äänenkäytön viestinnälliset piirteet. Jotkut kaipaavat puheeseensa vakuuttavuutta työn takia, toiset tarvitsevat voimistettua ja silti miellyttävää ääntä. Äänellistä suorituskykyä ja äänen sointia voidaan kehittää monipuolisemmaksi: voit oppia tervettä puhetekniikkaa hiljaisesta puheesta huutoon, korkeasta puheesta matalaan.

Tutkimusten mukaan puhujan persoonasta, uskottavuudesta ja luotettavuudesta tehdään usein tiedostamattomiakin päätelmiä puheäänen perusteella. Jotkut äänenlaadut saattavat aiheuttaa kuulijassa negatiivisia reaktioita. Nasaalisuus tai liian takainen puheääni voivat joskus saada tahattomasti aikaiseksi ”ärsyttävän” tai ”pelottavan” vaikutelman kuulijassa. Moni hakee myös uskottavuutta ääntä madaltamalla ja väärin tuotettu matala ääni menee helposti narinaksi. Äänikoulutuksen avulla voit päästä eroon ei-toivotuista äänen piirteistä ja saada lisää uskottavuutta puheääneesi.