Yleiset palveluehdot

UniikkiÄäni Oy:n yleiset palveluehdot

PERUUTUSSÄÄNNÖT

Kaikki yksilötuntien peruutukset on tehtävä omatoimisesti verkkokalenterin kautta 24 h ennen oppituntia. Jos asiakas sairastuu samana päivänä, hän voi antaa tunnin eteenpäin vähintään 14-vuotiaalle sukulaiselleen tai ystävälleen tai vaihtaa tunnin toisen UniikkiÄänen asiakkaan kanssa. Opettajalle on ilmoitettava tilalle tulevan asiakkaan nimi hyvissä ajoin ennen tunnin alkua.

Kertatuntiasiakkaiden kohdalla vaihdettu tunti veloitetaan tilalle tulevalta asiakkaalta. Mikäli kertatuntiasiakkaan peruutustarve tulee liian myöhään eikä ketään toista asiakasta saada tilalle, tunti laskutetaan kokonaisuudessaan varauksen tehneeltä asiakkaalta. Asiakkaan on tällöin ilmoitettava tilanteesta opettajalle joko tekstiviestitse tai sähköpostitse. Mikäli asiakas on poissa ilmoittamatta, tunti veloitetaan häneltä kokonaisuudessaan ja hän joutuu ajanvarauskieltoon.

Mikäli kausiasiakas vaihtaa tuntinsa tai antaa tuntinsa eteenpäin, vaihdettu tunti merkitään pois sen asiakkaan paketista, joka on alunperin varannut ajan.

DUO-KERTATUNNIT

Duo-kertatuntien peruutuksiin sovelletaan samaa 24 h peruutussääntöä kuin yksilötunneissa (ks. yllä). Mikäli duoparin toinen osapuoli on estynyt tulemasta tunnille, tunti muuttuu normaaliksi yksilötunniksi ja paikalle saapuva asiakas maksaa hinnaston mukaisen yksilötunnin kertahinnan.

RYHMÄ- JA YKSILÖKURSSIT

Kursseina järjestettävillä ryhmätunneilla on kiinteät vakioajat, joita ei siirretä osallistujien esteiden takia. Yksilökursseilla ajat sovitaan etukäteen sähköpostitse, eikä niitä ole mahdollista sen jälkeen siirtää tai perua, vaan ne pidetään ennalta sovittuina ajankohtina.

Oikeus sopimusmuutoksiin pidätetään. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa. Luethan sopimusehdot kokonaisuudessaan ennen ilmoittautumista kurssi- tai kausiasiakkaaksi. (Huom! Eri ehdot yksilöopetuksessa sekä kursseilla):

Kausisopimus
Kurssisopimus

TUNTIEN MUUTTAMINEN VERKKOTUNNEIKSI FORCE MAJEURE -TILANTEESSA

Kouluttaja voi muuttaa lähiopetustunnit verkkotunneiksi, mikäli viranomaisilta tulee toimintarajoituksia esim. pandemian tai muun force majeure -tilanteen takia. Myös tilanteessa, jossa Kouluttaja tai Asiakas joutuu karanteeniin, lähiopetustunnit pidetään verkkotunteina älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä. Edellä mainituissa tilanteissa tunteja ei siirretä eikä hyvitetä rahallisesti. Kausisopimus- ja kurssisopimusehdoissa em. force majeure -tilannetta on käsitelty tarkemmin erikseen.