Äänikoulutukset yhteisöille

Vuorovaikutuksessa kyse ei ole pelkästään siitä, mitä sanotaan, vaan siitä, miten se sanotaan. Työelämässä tarvitaan taitoa ilmaista ajatukset luottamusta herättävästi ja uskottavasti, ja äänenkäytöllä voidaan parantaa viestintää huomattavasti. Toimiva ääni, tarkoituksenmukainen äänenvoimakkuus ja tilanteeseen sopiva äänenlaatu luovat puhujalle itsevarmuutta, jolloin puhuja voi keskittyä sanoman välittämiseen. Tämä vakuuttaa myös kuulijan.

Äänen toimivuus ja taitava käyttö ovat tärkeitä niin kouluttajalle, esimiehelle kuin myyntineuvottelijalle. Myyntiä ei tehdä pelkästään hienolla tuotteella tai koulutusta loistavalla asiasisällöllä, vaan kyse on vuorovaikutuksesta, johon äänenkäytöllä on suuri vaikutus. Huonommassa tilanteessa takeltelu, heikosti kuuluva puhe tai hälyinen äänenlaatu voivat viedä huomion sanomasta, antaa epäpätevän vaikutelman ja pilata tärkeän tilaisuuden. Usein edellä mainitut ongelmat aiheuttavat myös itsetunto-ongelmia ja esiintymisjännitystä. Puhujan fokus on omassa äänessä ja hyvinkin hallitun asian rento ilmaiseminen on vain haavekuva. Stressi pahentaa usein oireita ja äänentuotto vaikeutuu sen myötä entisestään. Myös väärinkäsitysten mahdollisuus kasvaa: ystävälliseksi tarkoitettu viesti voikin tahattomasti kuulostaa tylyltä, kun äänenkäyttötapa ja sanoma eivät kohtaa. Silloin kun äänensävy on ristiriidassa sanoman kanssa, kuulija tekeekin tulkintansa ensisijaisesti äänensävyn perusteella. Lopputulos ei tällöin ole välttämättä se, mitä alun perin toivoimme.

UniikkiÄänen koulutukset antavat välineet harjoittaa omaa äänenkäyttöä tarkoituksenmukaiseksi, tuovat varmuutta puhetilanteisiin ja parantavat esiintymistaitoja.  Lisäksi äänikoulutuksista saa tietoa ja käytännön vinkkejä äänen hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä äänen kestävyyden parantamiseen. Monissa ammateissa, kuten papin, opettajan ja lastentarhanopettajan ammateissa tarvitaan sekä puhe- että laulutaitoa, ja UniikkiÄänen kouluttajalta Biancalta löytyy monipuolinen vokologin (FM) laulupedagin (AMK) koulutustausta sekä vahvaa osaamista molemmista aiheista. Äänenkäytön koulutuksia tarjotaan yksilö- ja ryhmäopetuksena, luentoina ja kokonaisina TYKY- tai virkistyspäivinä.

Monipuolista äänenkäyttöä tilanteen ja tarkoituksen mukaan

Äänikoulutuksissa huomioidaan eri ammattien ja äänenkäyttötilanteiden erityistarpeet. Kouluttaja tarvitsee kuuluvaa, mutta ystävällistä äänenlaatua. Usein kuuluvuutta yritetään virheellisesti saavuttaa esimerkiksi ääntä kiristämällä, minkä yleisökin havaitsee. Urheiluvalmentajalla saattaa olla tarve voimakkaaseen huutoääneen, jossa on sopivasti vakuuttavuutta. Huuto ei kuitenkaan saisi kuulostaa vihaiselta tai aggressiiviselta. Kouluttajille, opettajille, lastentarhanopettajille ja valmentajille on kaikille yhteistä se, että äänen tulee kestää pitkiä aikoja väsymättä. Ilman hyvää puhetekniikkaa ääni ei kuitenkaan kestä ja vähitellen ääni saattaa alkaa oireilla mm. käheytymällä tai lähtemällä kokonaan. Johtajan tai esimiehen ääni tulee huokua uskottavuutta ja luotettavuutta, tarvittaessa myös auktoriteettia. Kuitenkin tietyissä tilanteissa voisi olla hyvä, että esimies pystyisi pehmentämään puhetyyliään helposti lähestyttäväksi. Liian autoritäärinen puhetapa saattaa antaa pelottavan vaikutelman, mikä voi vaikuttaa työilmapiiriin ja työntekijöiden suhtautumiseen esimieheensä. Myyntiä puolestaan edistää selkeä, miellyttävä ja ystävällinen äänensävy. Erityisesti puhelintyössä on tärkeätä, että äänenlaadussa ei ole häiritseviä piirteitä, artikulaatio hyvää ja äänenvoimakkuus sopiva. Koska emme näe vastapuolta puhelimessa, teemme suurimman osan tulkinnasta pelkän äänen perusteella. Näyttelijä puolestaan tarvitsee laajaa ilmaisuskaalaa ja saundirepertuaaria pystyäkseen esittämään eri roolihahmoja. Aina ääni ei ole parhaimmillaan, mutta näyttelijän tulee silti pystyä tekemään työnsä menettämättä tärkeintä työkaluaan.

Vivahteikasta äänenkäyttöä ja erilaisia äänenvoimakkuuksia tarvitaan siis eri tehtävissä eri tavoin. UniikkiÄänen koulutukset perustuvat ääniharjoitteisiin, joilla voi muokata ääntä, tutkittuun tietoon taloudellisesta äänenkäytöstä ja siitä, minkälainen äänenlaatu vetoaa kuulijaan.

Äänenkäytön koulutusta puheesta lauluun

Äänikoulutuksien pääpaino voi olla taloudellisessa ja terveessä äänentuotossa, äänenhuollossa, äänen voimistamisessa tai erilaisten äänenlaatujen harjoittamisessa. UniikkiÄäni kouluttaa yrityksien henkilöstöä käyttämään ääntä myynnin tai johtamisen apuvälineenä: luomaan ystävällistä, luottamuksellista ja vakuuttavaa ilmapiiriä, joka vaikuttaa positiivisesti muun muassa asiakaspalvelutilanteessa tai esimiestehtävissä. Äänenkäytön koulutus auttaa ääntä myös kestämään paremmin esimerkiksi pitkissä koulutus- tai presentaatiotilanteissa, mikä vaikuttaa olennaisesti esiintyjän vakuuttavuuteen ja esityksen onnistumiseen.

UniikkiÄäneltä voi tilata puhevalmennuksen lisäksi myös laulukursseja sellaisille ammattiryhmille, jotka tarvitsevat lauluääntä työssään (esim. papit, opettajat, lastentarhanopettajat) tai yhdistetyn puhe- ja laulukoulutuksen. Teatteriseurueille tai lauluryhmille on tarjolla monipuolista koulutusta, jossa voidaan tutustua erilaisten puhe- ja/tai laulusaundien tuottamiseen tai vaikkapa äänenkäyttöeroihin eri musiikin tyylilajeissa. Äänenkäytön lisäksi annetaan tarvittaessa ohjausta myös luontevaan ja vakuuttavaan esiintymiseen sekä esiintymisjännityksen hallintaan. Ääni- ja esiintymiskoulutukset räätälöidään aina toiveidenne mukaisiksi.

Esimerkkejä äänikoulutuksista yrityksille ja yhteisöille

 • Toiminnallinen luento puhetekniikasta ja äänenhuollosta: mikä vaikuttaa ääneen ja miten sen hyvinvointia voidaan edistää? Tietoa ja käytännön harjoituksia. Tutkitusti jo teoriatason tietämys äänenhuollosta auttaa parantamaan äänentuottoa ja vähentämään äänioireita. Luento räätälöidään kohdeyleisön mukaan esimerkiksi opettajille tai asiakaspalvelijoille, huomioiden kyseisten ammattikuntien äänenkäytölliset ja viestinnälliset erityispiirteet. Luennolta saa sähköisen hand-outin. Tämä on ollut suosittu luento esimerkiksi opettajien VESO-koulutuksissa. Hintaesimerkki 2 tunnin luennolle asiakkaan omissa tiloissa: 470 € + matkakulut. Hintaan lisätään alv 24 %.
 • Toiminnallinen luento puhetekniikasta ja äänivaikutelmista. Osin samaa tietoa kuin em. äänenhuoltoluennossa, fokuksessa kuitenkin ääni johtamisen, myynnin ja markkinoinnin välineenä. Mikä tekee äänestä vakuuttavan tai uskottavan? Mikä tekee äänestä lempeän? Mitkä äänenpiirteet ärsyttävät tutkitusti kuulijaa ja miten sellaisista pääsee eroon? Luennolta saa sähköisen hand-outin. Hintaesimerkki 2 tunnin luennolle asiakkaan omissa tiloissa: 470 € + matkakulut. Hintaan lisätään alv 24 %.
 • Äänenkäytön työpaja, räätälöity kokopäiväkoulutus 5–6h: sisältää esimerkiksi ääniergonomialuennon, vinkkejä äänenhuoltoon sekä harjoituksia äänen vahvistamiseen puhetekniikan avulla. Käytännönläheistä puhekoulutusta juuri sinun ammattiryhmäsi tarpeisiin sovellettuna. Koulutuksen hintaan kuuluu sähköinen hand-out. Hintaesimerkki 5 tunnin workshopille 15 henkilölle:  900 € + matkakulut. Hintaan lisätään alv 24 %.
 • Saundipaja, jossa tutustutaan eri äänenmuodostustapoihin ja miten ne vaikuttavat lopputulokseen eli äänen sointiin. Miten saada pehmeätä ääntä aikaiseksi? Mitä tarkoittaa twang? Miten saada jämäkkyyttä ja vakuuttavuutta ääneen? Miten kirkastaa tai tummentaa ääntä? Miten saada narina tai nasaalisuus pois äänestä? Koulutuksessa harjoitellaan sekä äänentuoton perusasioita että eri saundien muodostamista niin, ettei se rasita ääntä. Hintaesimerkki 5 tunnin workshopille 15 henkilölle: 900 € + matkakulut. Hintaan lisätään alv 24 %.
 • ÄäniHelppi -kurssi työporukallesi: pienryhmäkurssi, joka koostuu 6 x 90 min tapaamisista. Puhetyöläisten tarpeeseen suunnattu äänen ensiapupaketti auttaa ääntä palautumaan puhetyön rasituksista ja vahvistaa sitä kestämään paremmin työelämässä. Kattava paketti teoriatason tietoa äänestä yhdistettynä käytännön harjoituksiin. Hintaesimerkki ÄäniHelppi-kurssille 8 henkilölle UniikkiÄänen tiloissa: 1450 €. Hintaan lisätään alv 24 %.
 • Räätälöity laulu- ja/tai äänenkäyttökurssi esimerkiksi laulu- tai teatteriryhmille. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan käytännönläheisesti mm. ryhtiä, hengitystä, äänen tukemista ja erilaisten saundien tuottamista. Hyödynnämme erilaisia ääniharjoituksia ja lauluteknisiä menetelmiä saundien tuottamiseen, teemme ääni-improvisaatiota ja haemme ilmaisurohkeutta draamakasvatuksen menetelmillä. Hintaesimerkki 5 tunnin kurssille 10 henkilölle asiakkaan omissa tiloissa: 750 € + matkakulut. Hintaan lisätään alv 24 %.
 • Uniikki ja Äänekäs Virkistyspäivä historiallisessa Hyttikorttelin miljöössä Riihimäellä on työpäivän mittainen (6,5 h), taatusti erilainen vaihtoehto henkilökunnan tyky- tai virkistyspäiväksi. Elämyksellinen päivä järjestetään Lehmustien Juhlatalossa ja siihen kuuluu aamiainen, lounas ja iltapäiväkahvi, 3 tunnin äänikoulutus ja 1 tunnin lasinpuhallusnäytös lasitaiteilijoiden Mafka & Alakosken johdolla. Tällaista virkistyspäivää et saa muualta! Esimerkkihinta 10 henkilön virkistyspäivästä Riihimäellä: 1170 €. Hintaan lisätään alv 24 %.
 • Puheäänen yksilövalmennus: tarjoamme  myös yksilöllistä ja tavoitteellista puheäänen valmennusta työntekijän ammattitaidon kehittämiseksi. Puhetekniikan ja äänenhuollon kurssit sekä äänenkäytön yksilövalmennukset järjestetään pääosin UniikkiÄänen toimipisteessä Riihimäellä.

Porkkanaksi pomoille – näin puhetyötä tekevän henkilöstön äänikoulutus vaikuttaa suoraan liiketoimintaan:

 1. Hyvä äänenkäyttötaito on valttikortti vuorovaikutustilanteissa. Äänellä vaikutetaan, äänellä herätetään luottamusta sekä luodaan uskottava ja ammattimainen imago. Äänellä myös tarvittaessa rauhoitetaan sekä luodaan ystävällinen ja hyväksyvä ilmapiiri.
 2. Asiantuntijatyössä ja myyntityössä viestin perillemeno varmistaa tulokset. Tärkeää ei ole vain se, mitä sanotaan, vaan myös miten se sanotaan.
 3. Taito käyttää ääntä monipuolisesti antaa valmiuksia toimia eri puhetilanteissa sekä parantaa puhujan itsevarmuutta ja esiintymistaitoja.
 4. Puhetyö kuormittaa ääntä, ja äänen kestävyys on välttämätöntä työtehtävien menestyksekkään hoitamisen kannalta. Taloudellisen äänenkäytön opettaminen on kaikkien koulutuksiemme lähtökohta.
 5. Puheammatissa ääni on keskeisessä roolissa päivittäisessä työssä, joten sen toimivuus tai toimimattomuus vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin. Äänestä kannattaa siis pitää huolta.
 6. Kun omaa ääntään oppii ymmärtämään ja käyttämään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, ääneen liittyvät sairauspoissaolot vähenevät.

Asiakaspalautetta koulutuksistamme

Bianca veti meille, joukolle Kevan asiantuntijoita, päivän laulukurssin. Päivän aikana löysimme Biancan opastuksella itsestämme laulajan! Opettajan humoristisella, mutta jämäkällä otteella perehdyimme äänen tuottamiseen, hengitykseen, ryhtiin ja eri soundeihin. Näitä asioita ja niiden merkitystä laulamiseen emme ole aiemmin osanneet miettiä. Bianca myös rentoutti ja rohkaisi meitä aloittelijoita laulamaan. Paitsi että opimme paljon ja saimme tunteen onnistumisesta, meillä oli myös todella hauskaa. Lämpimät kiitokset Biancalle!” – Laulajat KEVAn työelämäpalveluista

”Koulutus oli erittäin hyödyllinen, tärkeintä oli tajuta se kuinka iso asia ääni on. Vastedes yritän kiinnittää äänenkäyttöön huomiota ja huoltaa sitä. Näinkin lyhyessä ajassa pääsi hieman jyvälle ja sai hyviä harjoitusohjeita.” – Elina puheäänen koulutuksesta

”Opin paljon äänen käytöstä ja siitä miten kokonaisvaltaisesti koko keho osallistuu äänen tuottamiseen.” – Palaute räätälöidystä laulukurssista

”Löysin itsestäni laulajaa. Kouluaikaiset laulutunnit ei niin innostaneet. Tärkeitä asioita oli oivaltaa että jalkapohjista lähtien keho osallistuu äänen muodostukseen.” – Eija-Maria räätälöidystä laulukurssista

”Kiitos hyvästä kurssista, siitä on ollut jo nyt paljon hyötyä ja jatkan harjoittelua!” – Tuija puheäänen koulutuksesta