Tietosuojaseloste

(päivitetty 6.5.2017)

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterin pitäjä

UniikkiÄäni Oy
Lehmustie 4
11910 RIIHIMÄKI
Puh. 040 581 2799

Sähköposti: info (at) uniikkiaani.fi
y-tunnus 2686898-3

Rekisterin nimi

UniikkiÄänen asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, asiakassuhteen perusteella.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään UniikkiÄänen asiakaspalveluun, laskutukseen, tuntien seurantaan, tilausten toimittamiseen, vapaista tunneista ilmoittamiseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan.

Asiakastietoja ei jaeta kolmansille osapuolille. Tiedot ovat tallessa UniikkiÄänen tietokannoissa, ja tietoja voi halutessaan muuttaa tai niiden poistoa erikseen pyytää.

Rekisterin sisältämät tiedot

Ilmoittautuessaan kausi- tai kurssiasiakkaaksi, tilatessaan UniikkiÄänen verkkokaupan tuotteita tai varatessaan kertatunteja UniikkiÄänen verkkokalenterista, asiakkaasta tulee UniikkiÄänen asiakas, josta tallennetaan tietoja eri tavoin riippuen asiakkuuden laadusta.

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi ja yhteystiedot
  • Tunnistautumis- ja käyttötiedot
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, laskutustiedot, tuntien ajankohdat ja pidetyt tunnit sekä alkukysely- ja palautevastaukset.

UniikkiÄäni ei näe verkkokalenterista eikä foorumista asiakkaan käyttämiä salasanoja, vaan ne on kryptattu siten, että vain asiakas tietää oman salasanansa. Tarvittaessa UniikkiÄäni voi kuitenkin avustaa asiakasta salasanan määrittelyssä antamalla kertakäyttösalasanan, jonka asiakas voi vaihtaa.

UniikkiLista

Liittyessään UniikkiListalle asiakas ilmoittaa halukkuutensa saada sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoituksia peruutusajoista tai tulevista ilmoittautumisista. UniikkiListalla olevista asiakkaista kerätään seuraavat tiedot:

  • Henkilön nimi, mahdollinen huoltajan nimi, ikä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

Tietojen luovutus

UniikkiÄäni ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita UniikkiÄänen ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tällaisia alihankkijoita ovat verkkokalenterin ja verkkokaupan palveluntarjoajat. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

UniikkiÄäni Oy
Lehmustie 4
11910 RIIHIMÄKI

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti.