Kausisopimusehdot

1.0 Sopimuksen osapuolet ja voimassaoloaika

Tämä sopimus laaditaan UniikkiÄäni Oy:n, jäljempänä Kouluttaja, ja sopimuksen tekevän osapuolen, jäljempänä Asiakas välille. Sopimus kattaa kaikkien UniikkiÄäni Oy:llä työskentelevien opettajien kausiopetustoiminnan. Asiakkaan ollessa alaikäinen sopimus laaditaan hänen huoltajansa ja Kouluttajan välille. Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 12.11.2018 ja korvaavat kaikki aiemmat sopimusehdot. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimusehtoja sovelletaan kevät 2018 alkaen. Sopimus koskee ainoastaan UniikkiÄäni Oy:n tarjoamaa kausiperustaista yksilöopetusta.

Asiakas hyväksyy sopimuksen ilmoittautuessaan kausiasiakkaaksi UniikkiÄäni Oy:lle. Ilmoittautuessaan kausiasiakkaaksi Asiakas vakuuttaa samalla ymmärtävänsä kausisopimuksen ehdot. Kouluttaja sitoutuu selventämään sopimusehtoja ennen ilmoittautumista Asiakkaan niin pyytäessä.

2.0 Sopimusehtojen kohde ja soveltaminen sekä palvelun sisältö

Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan tilaamasta palvelusta UniikkiÄäni Oy:ltä. Palvelu sisältää laulun, puheen tai musiikin teorian opetusta Asiakkaan toiveiden mukaisesti. Oppitunnin pituus voi olla 40 tai 55 minuuttia ja kummassakin tapauksessa tässä sopimuksessa käytetään termiä ”tunti”. Kouluttaja huomioi Asiakkaan omat tavoitteet sekä kehitystarpeen opetussuunnitelmassaan sekä käyttää tarkoituksenmukaisia opetusmetodeja, jotta Asiakas kehittyisi. Tämän sopimuksen ehtoja noudatetaan sopimuksen synnyttyä ilmoittautumisvaiheessa ja aina kun Asiakas on varannut UniikkiÄäni Oy:ltä tunnin.

3.0 Kausiopetus ja -asiakas

UniikkiÄäni Oy:n opetusaikataulu jaetaan vuosittain 3 kauteen: syyskauteen (syys-joulukuu), kevätkauteen (tammi-huhtikuu) ja kesäkauteen (touko-elokuu). Kausien tarkat alkamis- ja loppumispäivämäärät ilmoitetaan vuosittain erikseen. Syys- ja kevätkausien aikana voidaan pitää Kouluttajan määrittelemä erillinen lomaviikko, jonka ajankohdasta Kouluttaja ilmoittaa kauden alussa. Kesäkaudella Kouluttajan loma-aika voi olla useamman viikon mittainen. Aikataulut suunnitellaan ja tuntipaketteja myydään ainoastaan siten, että kaikki laskutettavat tunnit on mahdollista pitää kunkin kauden sisällä. Mikäli Asiakas päättää pitää taukoa tunneistaan eikä ilmoittaudu seuraavalle kaudelle, hän luopuu kausipaikastaan. Tällöin hän pääsee takaisin kausiasiakkaaksi ainoastaan normaalin hakumenettelyn kautta uusien kausipaikkojen vapautuessa.

3.1 Kausien tuntipaketit ja tuntien pitäminen

Kausiasiakas sitoutuu säännölliseen, määräaikaiseen, koko kauden kestävään harrastukseen, jonka tavoitteet ovat asiakaskohtaisia. Syys-, kevät- ja kesäkaudella tunteja myydään 8 tai 13 kerran tuntipaketeissa: Asiakas käy tunneilla/ottaa verkkotunteja joko 8 kertaa (tunnit joka toinen viikko) tai 13 kertaa (tunnit kerran viikossa) kauden aikana. Kesäkaudelle myydään lisäksi 10 kerran tuntipaketteja. Kouluttaja ei ole velvollinen järjestämään erityisaikoja Asiakkaalle, vaan Asiakkaan on tehtävä mahdolliset aikataulumuutokset, kuten tuntien ajankohdan muutokset tai tuntien tiivistämisen vapaana olevien aikojen puitteissa. Kaikki tunnit pidetään kauden aikana. Kausipaketti on opettajakohtainen ja Asiakas ilmoittaa UniikkiÄäni Oy:lle opettajatoiveestaan ilmoittautumisen yhteydessä. Opettajaa ei ole mahdollista vaihtaa kesken kauden, vaan Asiakas käy koko kauden ajan samalla opettajalla.

3.1.1 Sopimusehdot: tuntipaketit

Mikäli Asiakas haluaa saada tunteja viikoittain, tämä valitsee 13 kerran paketin. Jos toivottu tiheys on kaksi (2) kertaa kuukaudessa, hän valitsee 8 kerran paketin. Aikataulutus tehdään valitun paketin mukaisesti. Kausiasiakas sitoutuu maksamaan ilmoittautumisen yhteydessä valitsemansa paketin ja käymään tunneilla sen mukaisesti. Aikataulun pitämiseksi on suositeltavaa, että perusteettomia tuntien peruutuksia ja siirtoja vältetään. Kouluttajan loman takia voidaan tehdä poikkeuksellisia aikatauluja, joista ilmoitetaan Asiakkaalle hyvissä ajoin.

Kausi sisältää Kouluttajan määrittelemän loman sekä 1–2 ylimääräistä rästituntiviikkoa, jolloin voidaan pitää pitämättä jääneitä tunteja, mikäli Kouluttaja on tilapäisen esteen (esim. sairastuminen) vuoksi joutunut perumaan tunnin tai jos Asiakas ei ole pystynyt osallistumaan kaikille tunneille. Rästituntiviikot ovat sekä Kouluttajan että Asiakkaan yhteisiä varaviikkoja tuntien pitämiselle. Mikäli rästituntiviikot eivät riitä kaikkien tuntien pitämiseen kauden aikana, tunteja tiivistetään vapaana olevien aikojen puitteissa siten, että kaikki tunnit pidetään ennen kauden loppua. Asiakkaan on hyvissä ajoin varattava rästitunti UniikkiÄäni Oy:n verkkokalenterista, jotta sopiva ajankohta tunnille löytyy. Mikäli Asiakkaan peruutukset tulevat liian myöhään, Kouluttaja ei ole velvollinen järjestämään pitämättä jääneitä tunteja Asiakkaalle (ks. kohta 6.0).

3.1.2 Kesäkauden tuntipaketit ja tuntien pitäminen

Kesäkauden aikana aikataulut sovitaan joustavasti Kouluttajan ja Asiakkaan lomien ja tarpeiden mukaan, kuitenkin samoja ehtoja noudattaen kuin syys- ja kevätkauden tuntipaketeissa (ks. kohdat 3.1 ja 3.1.1). Kesäkaudelle myydään erilaisia tuntipaketteja, joissa on huomioitu poikkeuksellinen kesäaikataulu, jotta kaikki tunnit on mahdollista pitää kesäkauden aikana. Kesäkauden tuntipaketeista tiedotetaan ennen kaudelle ilmoittautumista. Kouluttaja ei järjestä erityisaikoja Asiakkaalle, vaan aikataulumuutokset on tehtävä vapaana olevien aikojen puitteissa ja kaikki tunnit on pidettävä kesäkauden aikana.

3.2 Kausiasiakkaaksi ilmoittautuminen

Kouluttaja päättää kausiasiakkaiden määrän, joka saattaa vaihdella kausittain. Jokaiselle kaudelle on ilmoittauduttava erikseen täyttämällä verkossa sähköinen ilmoittautumislomake ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Vanhoille kausiasiakkaille annetaan mahdollisuus ennakkoilmoittautumiseen tietyn aikarajan puitteissa, mikä takaa jatko-opiskelupaikan seuraavalle kaudelle. Ennakkoilmoittautumisen päätyttyä ilmoittautuminen muuttuu kaikille (uusille asiakkaille) avoimeksi, minkä jälkeen asiakkaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

3.4 Tuntien sopiminen ja varaaminen

Kouluttaja ja Asiakas sopivat joko vakituisen tapaamisajan tai jos Asiakas ei pysty sitoutumaan vakioaikaan, hän voi varata omatoimisesti tuntinsa Kouluttajan verkkokalenterin kautta. Vakituisen ajan ottaneet sitoutuvat käymään tunneilla sovittujen aikojen puitteissa. Asiakas voi vaihtaa tuntiensa ajankohtaa kulloinkin vapaana olevien aikojen mukaisesti, kuitenkin huomioiden kauden voimassaoloon ja käyntitiheyteen liittyvät säännöt (ks. kohdat 3.1, 3.1.1, 3.1.2).

Verkkokalenterista aikoja varaavat Asiakkaat sitoutuvat varaamaan tunnit siten, että tunnit tulevat pidetyksi kauden voimassaoloaikana ja sovitun käyntitiheyden mukaisesti. Verkkokalenteria käyttävät Asiakkaat ovat velvollisia varaamaan tuntinsa vähintään 2 viikkoa aikaisemmin, jotta tunnit saadaan pidettyä sovitusti. Kouluttaja ei ole vastuussa siitä, jos Asiakas varaa tuntinsa liian myöhään. Mikäli tässä tapauksessa sopivia vapaita aikoja ei löydy verkkokalenterista eikä sovittu käyntitiheys toteudu, Kouluttaja ei järjestä erityisaikoja Asiakkaalle.

4.0 Hinnasto, kausimaksu ja laskutus

Kaikki laskutukseen liittyvät asiat (mm. maksumuistutukset, perintä) on ulkoistettu Innovoice Oy:lle, eli Kouluttaja ei hoida laskuihin liittyviä kysymyksiä. Kausimaksu laskutetaan Innovoice Oy:n kautta voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Kausiasiakkaalta kysytään ilmoittautumisen yhteydessä toivottua maksutapaa, joka voi olla kausimaksu ennakkomaksulla, luotollinen osamaksu tai Smartumin kulttuuriseteleillä/mobiilimaksulla (osittain tai kokonaan, loput esim. laskulla) tai Edenredin virikesetelillä/-kortilla (osittain tai kokonaan, loput esim. laskulla). Kausimaksuja ei palauteta, vaan maksaessaan laskun Asiakas sitoutuu käymään tunneilla ilmoittautumisensa ja hyväksymänsä sopimuksen mukaisesti.

Valitessaan kausimaksun ennakkomaksulla, lasku lähetetään maksuehdolla 14 pv netto siten, että eräpäivä on kauden ensimmäinen päivä. Mikäli laskunmaksu viivästyy yli 14 pv, kaikki tulevat tunnit peruutetaan kunnes lasku on maksettu. Myöhästyneet maksusuoritukset menevät automaattisesti Innovoice Oy:n muistutus- ja perintämenettelyyn.

Valitessaan luotollisen osamaksun Asiakas ilmoittaa oman henkilötunnuksensa, jonka perusteella tarkistetaan luottotiedot ja tehdään luottopäätös. Asiakkaan tulee erikseen hyväksyä ennen kauden alkua Innovoicen kautta tuleva luottosopimus joko sähköisellä allekirjoituksella tai kirjallisesti omalla nimikirjoituksellaan. Mikäli luottosopimusta ei ole hyväksytty ajallaan, asiakas menettää kausipaikkansa ja paikka annetaan seuraavalle jonossa olevalle asiakkaalle. Kausimaksulle annetaan kolme (3) kk luotollista maksuaikaa. Luottoa voi halutessaan lyhentää nopeammin. Asiakas saa ensimmäiset 30 päivää korotonta maksuaikaa. Ensimmäinen lasku Asiakkaalle tulee tällöin kauden ensimmäisen kuukauden lopussa. Innovoice Oy lisää laskuun varsinaisen kausimaksun lisäksi luoton hoitamiseen liittyviä kuluja, kuten tilinavausmaksun, tilinhoitomaksun sekä luoton koron. Mikäli laskunmaksu viivästyy, Innovoice Oy hoitaa kaikki perintään liittyvät toimenpiteet oman hinnastonsa mukaisesti. Mikäli Asiakkaalla on merkintä luottotiedoissa, osamaksumahdollisuutta ei myönnetä asiakkaalle. Tällöin Kouluttaja on yhteydessä Asiakkaaseen neuvotellakseen vaihtoehtoisista maksutavoista. Mikäli laskun maksaa joku muu kuin tunneille tuleva Asiakas, luottotiedot tarkistetaan laskun maksajalta, jonka tulee olla yhteydessä Kouluttajaan.

Asiakas voi maksaa kausimaksunsa myös Smartumin kulttuuriseteleillä tai -kortilla tai vaihtoehtoisesti Edenredin virikeseteleillä tai -kortilla kokonaan tai osittain. Maksaessaan koko kausimaksunsa Smartumilla tai Edenredillä maksu peritään kauden ensimmäisellä tunnilla. Asiakas voi myös maksaa osan kausimaksustaan Smartumilla tai Edenredillä ja osan esimerkiksi laskulla, käteisellä, pankki- tai luottokortilla. Laskutus tehdään tällöin Innovoice Oy:n kautta. Käteinen, pankki- tai luottokorttimaksu suoritetaan kauden ensimmäisellä tunnilla.

Kaikki laskuihin kohdistuvat huomautukset tai maksujärjestelypyynnöt on tehtävä laskuun merkittynä huomautusaikana Innovoice Oy:lle. Huomautusajan jälkeen Asiakas on velvollinen maksamaan laskun sellaisenaan eräpäivän mukaisesti. Tuntien peruutukset tai siirrot eivät vaikuta laskutukseen eivätkä siirrä eräpäiviä. Kouluttaja ei muuta hinnastoaan kesken kauden kausimaksujen osalta, vaan Asiakasta laskutetaan tehdyn sopimuksen mukaisesti koko kauden ajan.

Laskut lähetetään Asiakkaalle tai Asiakkaan huoltajalle joko sähköposti- tai paperilaskuna Asiakkaan toivoman laskutustavan mukaisesti. Paperilaskuista veloitetaan hinnaston mukainen laskutuslisä. Laskun vastaanottajalta edellytetään toimivan sähköpostiosoitteen ja ajan tasalla olevan postiosoitteen antamista laskutusta varten. Kouluttaja ei ole vastuussa sellaisista tietoliikennekatkoksista, jotka ovat Asiakkaan omissa sähköpostijärjestelmissä tai verkkopankkiyhteydessä. Mikäli Asiakas käyttää työsähköpostia laskun vastaanottamiseen, on hänen ilmoitettava korvaava sähköpostiosoite sellaisina aikoina, jolloin hän ei pääse työsähköpostiinsa.

5.0 VIP-asiakkuus

Asiakkaille, jotka ovat olleet katkeamatta vähintään vuoden (3 perättäistä kautta) UniikkiÄänen peruskausiasiakkaina, myönnetään automaattisesti VIP-asiakkuus, joka oikeuttaa tiettyihin etuihin. VIP-asiakkaille myönnetään alennusta kausihinnasta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Lisäksi VIP-asiakkaat saavat ilman erillistä maksua äänenrentoutusletkun. VIP-asiakkaat voivat saada myös muita erikseen ilmoitettavia etuja. Mikäli VIP-asiakas pitää taukoa opiskelusta eikä ilmoittaudu uudelle kaudelle, tämä menettää samalla VIP-asiakkuutensa ja saa VIP-asiakasedut uudestaan vasta oltuaan 3 perättäistä kautta UniikkiÄänen peruskausiasiakkaana.

6.0 Tuntien peruuttaminen ja/tai siirtäminen

Jos Asiakas haluaa peruuttaa tai siirtää sovittuja tunteja, Asiakkaan tulee itse peruuttaa varaus UniikkiÄäni Oy:n verkkokalenterissa viimeistään 24 h ennen sovittua tuntia. Peruuttamatta jätetty tai liian myöhään peruttu tunti merkitään pidetyksi eikä tuntia pidetä myöhemmin. Kertaalleen siirrettyjä tunteja koskevat samat peruutusehdot kuin alkuperäisiä tuntivarauksia. Mikäli Asiakas peruuttaa tuntinsa ennen yllämainittua aikarajaa, hän voi varata sopivan rästitunnin verkkokalenterista, mutta kuitenkin siten, että tunti pidetään kauden sisällä. Kouluttaja ei ole velvollinen järjestämään erityisaikoja Asiakkaalle rästituntien pitämiseksi, vaan mikäli Asiakkaalla on runsaasti peruutuksia, eikä hänelle sovi vapaana olevat ajat, hän menettää tuntinsa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan, että saa mahdolliset poikkeukselliset tuntijärjestelyt hoidettua hyvissä ajoin saadakseen tuntinsa kauden voimassaoloaikana. Tästä syystä on tärkeätä, että Asiakas noudattaa sovittua käyntitiheyttä ja välttää perusteettomia peruutuksia. Peruutuksen syyt eivät vaikuta sovellettaviin peruutussääntöihin.

Vaihtoehtoisesti esteen sattuessa Asiakkaalla on oikeus antaa tuntinsa eteenpäin toiselle asiakkaalle, sukulaiselleen tai ystävälleen. Tämä edellyttää asiasta sopimista Kouluttajan kanssa hyvissä ajoin ennen sovittua tuntia. Tilalle tulevan Asiakkaan on oltava vähintään 14-vuotias. Asiakas voi myös ilmoittautua ns. vaihtorinkiin, jossa UniikkiÄäni Oy:n Asiakkaat saavat toistensa yhteystiedot ja voivat vaihtaa keskenään tuntejaan. Asiakkaan on huomioitava, että antaessaan tunnin toiselle taholle Asiakas on vastuussa mahdollisten korvausmenettelyjen sopimisesta kyseisen henkilön kanssa, eikä Kouluttaja puutu kyseisiin järjestelyihin. Toiselle henkilölle luovutettu tunti merkitään käytetyksi sen Asiakkaan tunneista, joka on alun perin tunnin varannut.

Asiakkaan tulee ilmoittaa kaikista tuntien vaihdoista Kouluttajalle. Asiakkaan tulee tehdä peruutukset ja muutokset omatoimisesti Kouluttajan verkkokalenterissa. Kouluttaja voi tehdä peruutuksen Asiakkaan puolesta vain erittäin painavasta syystä: jos Asiakas on sellaisessa tilanteessa, esimerkiksi sairaalahoidossa tai sellaisella katvealueella, että ei pääse verkkoon hoitamaan peruutusta ennen 24 h:n takarajaa. Tällöin Asiakas voi lähettää viestin peruutuksesta ja Kouluttaja hoitaa peruutuksen. Peruutus on siinä tapauksessa tultava kirjallisesti Kouluttajan sähköpostiosoitteeseen, tekstiviestinä puhelimitse ja/tai Kouluttajan kanssa on puhuttava henkilökohtaisesti puhelimitse. Peruutukseen on saatava Kouluttajan kirjallinen kuittaus, että viesti on tullut perille. Kouluttaja ei ole vastuussa sellaisista viesteistä, jotka eivät teknisestä tms. syystä tule perille. Asiakkaan on huolehdittava, että hän saa kuittauksen peruutuksista/siirroista. Muussa tapauksessa on katsottava, että peruutusta/siirtotoivetta ei ole tullut, ja kyseinen tunti merkitään pidetyksi.

7.0 Kouluttajan peruutukset

Mikäli Kouluttaja joutuu perumaan tunteja esim. sairastumisen takia, hän voi tarjota Asiakkaalle korvaavia aikoja tai kehottaa Asiakasta varaamaan verkkokalenterista korvaavan ajan. Mikäli Kouluttaja on estynyt pitämään tunteja usean viikon ajan, hän voi ottaa tilalleen sijaisen hoitamaan opetuksen, jotta tunnit saadaan pidettyä kauden aikana.

8.0 Ilmoittautumisen peruuttaminen

Ilmoittautuminen kausiasiakkaaksi on sitova ja on peruutettava viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen kauden alkua. Jos Asiakas peruu osallistumisensa alle seitsemän vuorokautta ennen kauden alkua, häneltä laskutetaan 50 % kausimaksun ensimmäisestä laskuerästä. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaalle ei anneta tunteja, vaan peruutusmaksu kattaa peruutuksesta aiheutuneet hallinnolliset kulut. Kun kausi on jo alkanut, sopimuksen irtisanomisiin tai purkuun kesken kauden sovelletaan kohtia 8.2 ja 8.3.

8.1 Sopimuksen päättyminen

Ilmoittautuminen kausiasiakkaaksi on sitova ja määräaikaisesti voimassa koko kauden ajan. Jos Asiakas haluaa pitää taukoa tunneista, tämä on mahdollista ilman erillistä sopimuksen purkua sitten kun kausi on päättynyt.

8.2 Sopimuksen purkaminen sosiaalisiin suoritusesteisiin vedoten

Mikäli Asiakas kärsii sosiaalisista suoritusesteistä kuten perintätoimien alaisista maksuvaikeuksista, yllättävästä ja pitkäaikaisesta vakavasta sairaudesta tai äkillisestä työttömyydestä, tämä voidaan katsoa perustelluksi syyksi purkaa sopimus ja lopettaa tunnit kesken kauden. Tällöin Asiakkaan on näytettävä kirjallinen todistus kyseisestä syystä (esim. irtisanomisilmoitus, lääkärintodistus), jonka jälkeen sopimus puretaan, laskutus lopetetaan eikä Asiakkaalle tule lisää maksuvelvoitteita. Kausiflunssaa tai tilapäistä taloudellista estettä ei katsota sosiaalisiksi suoritusesteiksi. Mikäli Asiakas on tiennyt kärsivänsä mahdollisista sosiaalisista suoritusesteistä ja siitä huolimatta ilmoittautunut ja sitoutunut vilpillisellä mielellä kausiasiakkaaksi, hän ei voi vedota sosiaalisiin suoritusesteisiin purkaessaan sopimusta, vaan tällöin sopimuksen purussa sovelletaan kohtaa 8.3.

Sopimusta purettaessa tarkistetaan Asiakkaalle annettu tuntimäärä suhteessa maksettuihin laskuihin. Mikäli asiakas on saanut enemmän tunteja kuin mistä on maksanut, häneltä veloitetaan ylimääräiset tunnit viimeisessä laskussa. Mikäli puolestaan Asiakas on maksanut enemmän tunteja kuin mitä on saanut, sovitaan ensisijaisesti tuntien pitämisestä niin, että Asiakas saa kaikki siihen asti maksamansa tunnit. Mikäli Asiakas ei pysty käymään esimerkiksi sairauden takia tunneilla, pitämättömät tunnit hyvitetään asiakkaalle.

Mikäli Asiakas päätyy sopimuksen purkamiseen sosiaalisiin suoritusesteisiin vedoten, hänen on välittömästi ilmoitettava asiasta kirjallisesti Kouluttajalle. Tuntien peruuttamista tai laskujen maksamatta jättämistä ei katsota sopimuksen purkuilmoitukseksi. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki ne tunnit, jotka on pidetty ennen sopimuksen purkuilmoitusta.

8.3 Sopimuksen purkaminen kesken kauden ilman perusteltua syytä

Mikäli Asiakas haluaa lopettaa tunnit kesken kauden ilman perusteltua syytä (sosiaaliset suoritusesteet, kohta 8.2), on tämä mahdollista vain siten, että hän purkaa sopimuksen kirjallisesti ja maksaa sopimuksen purusta aiheutuneet kustannukset.  Koska kausipaikka on varattu Asiakkaalle koko kauden ajaksi, tulee sopimuksen purusta kesken kauden ylimääräisiä kustannuksia Kouluttajalle. Lisäksi Asiakas on saanut tuntinsa alennettuun hintaan sillä perusteella, että Asiakas on ilmoittautuessaan sitoutunut tunneille koko kaudeksi. Tästä syystä kausisopimuksen purkava Asiakas sitoutuu maksamaan hinnaston mukaisen sopimuksen purkumaksun sekä kaikista peruutushetkeen mennessä pidetyistä tunneista hinnaston mukaisen kertatuntihinnan ja kausihinnan välisen erotuksen.

Sopimusta purettaessa tarkistetaan Asiakkaalle annettu tuntimäärä suhteessa maksettuihin laskuihin. Mikäli asiakas on saanut enemmän tunteja kuin mistä on maksanut, häneltä veloitetaan lisäksi ylimääräiset tunnit kertatuntihinnaston mukaisesti loppulaskussa. Mikäli puolestaan Asiakas on maksanut enemmän tunteja kuin mitä on saanut, sovitaan ensisijaisesti tuntien pitämisestä niin, että Asiakas saa kaikki siihen asti maksamansa tunnit. Mikäli Asiakas ei maksa loppulaskua, perintää jatketaan tarvittaessa oikeustoimin. Sopimuksen purkumaksua vastaan ei anneta tunteja.

Mikäli Asiakas päätyy sopimuksen purkamiseen, hänen on välittömästi ilmoitettava asiasta kirjallisesti Kouluttajalle. Tuntien peruuttamista tai laskujen maksamatta jättämistä ei katsota sopimuksen purkuilmoitukseksi. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki ne tunnit, jotka on pidetty ennen sopimuksen purkuilmoitusta.

Kouluttajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli Kouluttajalle tulee sellaisia ylivoimaisia esteitä, ettei hän pysty enää antamaan aikoja Asiakkaalle tai jos yhteistyö Asiakkaan kanssa ei toimi muulla tavoin. Tällöin lasketaan pidettyjen tuntien määrä suhteessa tehtyyn laskutukseen sekä kauden kokonaistuntimäärään, sovitaan lopetusajankohta sen mukaisesti ja laskutus päättyy.

9.0 Oikeuspaikkalauseke

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellään Kuluttajariitalautakunnassa.